GOZOS

Batobalani sa gugma, Sa daan tawo palanga.

Tubag:

KANAMO MALOOY KA UNTA NGA KANIMO NANGILABA

Dinhi sa siudad sa Sugbo ang matahum larawan.
sa unang mga misionero, sa usang balay hipalgan.
Kanila ikaw nagpakita gikan da sa imong gugma.

Tubag:

KANAMO MALOOY KA UNTA NGA KANIMO NANGILABA

Giludhan ikaw gisingba niadtong mga kaparian
sa tanan nga katawhan sa mga ponoan nila:
kay sa pagtan-aw kanimo Kristianos sila nahimo.

Tubag:

KANAMO MALOOY KA UNTA NGA KANIMO NANGILABA

Ang singbahan gipatindog niadtong mga tawhana,
aron ang larawan nimo dunay usang puluyanan.
ug didto gihangyo nila nga kaluyan nimo sila.

Tubag:

KANAMO MALOOY KA UNTA NGA KANIMO NANGILABA

Nangayo kami kanimo nga ang matahum mong larawan,
sa sulud sa kalag namo makahimong puluyanan,
kay sa tanan kinahanglan ikaw ang among dalangpan.

Tubag:

KANAMO MALOOY KA UNTA NGA KANIMO NANGILABA

 

 

TOP^

Santo Nino De Cebu Organization of Kona
Email sinulogsakona@konasa​ntoninodecebu.org for comments.

Website is maintained by